Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software  | Projektetablering
Introduktion | Forskningstemaer | Projekter | Organisering | Publikationer | Præsentationer 
Pervasive Healthcare
Områdeansvarlig
Morten Kyng
Professor
Områdeleder
Center for Pervasive Healthcare
Aarhus Universitet
Åbogade 34
8200 Århus N
Tlf.: 8942 5715
mkyng@daimi.au.dk
 

  

Center for
Pervasive Healthcare
Forskning og projektudvikling på området Pervasive Healthcare varetages af Center for Pervasive Healthcare ved Aarhus Universitet www.pervasivehealthcare.dk
 
 

– når hospitalet bliver virtuelt

Med gennembruddet af pervasive computing kan it modnes til et allestedsnærværende omsorgsværktøj, der hjælper direkte til en bedre, hurtigere og mere effektiv behandling af patienterne.

Hovedtanken bag indsatsområdet Pervasive Healthcare eller "allestedsnærværende sundheds-it" er at skubbe computerkraften længere i alle led i sundhedsvæsenet.

Computerkraften integreres langt mere end hidtil i patientens og personalets dagligdag. Pc’en som selvstændigt apparat vil blive sendt på tilbagetog, mens datakraften vil fortsætte med at eksistere og betjene brugerne som et netværk indlejret i blandt andet møbler, vægge, hospitalssenge og bandager.

     

Pervasive healthcare som forskningsområde rummer to hovedperspektiver. Det ene er forskning i og udviklingen af nye sundheds-teknologier baseret på pervasive computing teknologier. Det andet er forskning i nye måder at organisere leveringen af sundhedsydelser i samarbejde mellem borgere, den offentlige sundhedssektor og private virksomheder.

Forskning og projektudvikling på området varetages af Center for Pervasive Healthcare ved Aarhus Universitet. Centeret er udsprunget af et omfattende forarbejde i en "tænketank" under IT-rådet for region Århus: www.it-raad.dk

ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 14/11/05