Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software  | Projektetablering
Introduktion | Indsatsområder | Organisering | Samarbejdspartnere | ISIS materiale  | Kontakt 
Innovativ kompetenceopbygning på it-området
Alexandra Instituttet A/S
Alexandra Instituttet er et unikt samarbejde på it-området. Uddannelses- institutioner og offentlige myndigheder er gået sammen med private virksomheder i et forskningsaktieselskab, der skal styrke it-forskning, udvikling, vidensdeling og uddannelse.
www.alexandra.dk
 
IT-byen Katrinebjerg
Stedet hvor små og store virksomheder, forskere samt studerende mødes og inspirerer hinanden på kryds og tværs i et tværfagligt, kreativt og åbent netværk. En tilsvarende ramme for højteknologisk innovation findes ikke magen til i Danmark. www.katrinebjerg.net
 
 

ISIS Katrinebjerg skal styrke forsknings- og udviklingssamarbejdet mellem erhvervslivet og Århusregionens it-vidensmiljøer.

ISIS Katrinebjerg er ét af fire it-kompetencecentre, der blev etableret i efteråret 2002 som en del af den jysk-fynske it-satsning. Centrene bygger på særlige regionale spidskompetencer inden for it og software, som uddannelsesinstitutioner og virksomheder besidder. De fire centre er finansieret dels af stat, amter og kommuner med en bevilling på i alt 130 mio. kr dels af deltagende universiteter og virksomheder. Bevillingerne strækker til udgangen af 2006. Læs mere om de øvrige kompetencecentre under samarbejdspartnere.

Kodeordet for ISIS Katrinebjerg er vidensoverførsel. Fælles forskningsprojekter er fundamentet for en effektiv overførsel af viden mellem universitetsforskningen og erhvervslivet. ISIS-projekter tilrettelægges så de rummer store potentialer for både spændende forskningsresultater og nye, attraktive forretningsideer. Projekterne giver forskerne mulighed for at afprøve nye ideer i en erhvervsmæssig/kommerciel sammenhæng og virksomhederne kan udnytte de konkrete resultater og øge deres "forskningsparathed", og dermed evnen til at drage nytte af de nyeste forskningsresultater.

Et andet vigtigt aspekt i ISIS-satsningen er ønsket om at uddanne flere forskere, at øge rekrutteringen af unge til områdets it-uddannelser, at forøge antallet af opstartfirmaer blandt it-studerende og at opbygge stærke netværk af forskere og erhvervsfolk.

ISIS Katrinebjerg forankret i dynamisk forskningsmiljø

Alexandra Instituttet A/S er operatør for ISIS Katrinebjerg. Instituttet er et forskningsaktieselskab, der fungerer som brobygger mellem it-forskning og erhvervsliv. Med et stort netværk inden for forskning og erhvervsliv er Alexandra Instituttet "mester i matchmaking" og har siden etableringen i 1999 haft stor succes med tværgående innovationsprojekter, der både har forskningsmæssig tyngde og kommerciel relevans.

Fysisk hører ISIS Katrinebjerg hjemme i IT-byen Katrinebjerg, der er Århus’ nye it-bydel. Her har Aarhus Universitet placeret alle sine it-uddannelser og al sin it-forskning. Samtidig har en række avancerede it-virksomheder lokaliseret sig i bydelen. Danmarks første egentlige it-forskerpark etableres på Katrinebjerg med 10.000 kvm til indflytning i 2006.

International erfaring viser, at den største innovations-dynamik ligger i de miljøer, hvor forskning og erhvervsliv lever tæt sammen i klynger. Og hvor vidensoverførslen mellem offentlig forskning og privat initiativ er veludviklet og systematiseret. Det er ud fra disse erkendelser at ISIS-programmet er blevet forankret i IT-byen Katrinebjerg og i Alexandra Instituttet A/S


ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 14/11/05