Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software  | Projektetablering
Nyhedsoversigt | Nyhedsartikler
ISIS Katrinebjerg godt fra start

<< Til nyhedsoversigt 

 

Årsrapport

-for perioden 1/9/2002 til 31/12/2003
 
70 sider, udgivet april, 2003
Download PDF - 950 KB

 

 
 

ISIS Katrinebjerg har netop færdiggjort årsrapporten for perioden 1/9/2002 til 31/12/2003. Rapporten viser at kompetencecenteret allerede har nået flere af sine mål, kun godt et år inde i den 4-årige projektperiode.

 

Ved udgangen af 2003 er der etableret i alt 17 samarbejdsprojekter med et samlet budget på over 56 mio. kr. De offentlige midler fra stat, amt og kommune udgør 24 mio. kr. og virksomheders andel godt 26 mio. kr. Hertil kommer bidrag fra forskningsinstitutioner og andre offentlige institutioner – f.eks. hospitaler – på over 6 mio. kr.

Medfinansieringen fra erhvervslivet overstiger således allerede på nuværende tidspunkt langt kravet på 15 mio. kr. Dette er et synligt bevis på erhvervslivets store interesse og engagement i ISIS Katrinebjerg.

Ud over etableringen af samarbejdsprojekter har ISIS Katrinebjerg i den forløbne periode været særdeles aktiv i forhold til formidling af centeret og de aktiviteter, der foregår i centeret.

Formidlingstiltagene har spændt bredt fra hjemmesider og brochurer over en lang række besøg i centeret med projektpræsentationer samt deltagelse i faglige konferencer til et stort antal artikler i fag- og dagblade.

I løbet af første halvår af 2004 forventer ISIS Katrinebjerg at igangsætte yderligere 5 - 8 samarbejdsprojekter for de resterende offentlige ISIS-midler, hvorved det samlede budget for ISIS Katrinebjerg forventes at komme til langt at overstige de budgetterede 65 mio. kr.

ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 14/11/05