Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software  | Projektetablering
Nyhedsoversigt | Nyhedsartikler
Årsrapport 2004

<< Til nyhedsoversigt 

 

Årsrapport 2004

56 sider, udgivet april, 2004
Download PDF - 800 KB

 

 
 

ISIS Katrinebjerg har netop færdiggjort årsrapporten for 2004.

Resume:

Allerede i første halvdel af 2004 disponerede ISIS-styregruppen de sidste projektmidler. Der er således etableret i alt 23 samarbejdsprojekter med et samlet budget på over 100 mio. kr. hvoraf de offentlige midler fra stat, amt og kommune udgør 44,5 mio. kr. og virksomheders andel godt 43 mio. kr. Hertil kommer bidrag fra forskningsinstitutioner og andre offentlige institutioner (f.eks. hospitaler) på ca. 15 mio. kr.

Budgettet for erhvervslivets medfinansiering er næsten øget med en faktor 3 i forhold til kravet på 15 mio. kr. - et meget synligt bevis på erhvervslivets store interesse og engagement i ISIS Katrinebjerg. Og ser man på parternes - herunder ikke mindst erhvervslivets - reelle ressourceforbrug i 2004, ses at projekterne nu er kommet særdeles godt fra start.

Til trods for at aktiviteter i ISIS Katrinebjerg alle har et overordnet tema, Pervasive Computing, spænder projekterne fagligt meget bredt: fra et beslutningsstøttesystem til fodbolddommeren til at afgøre om bolden er i mål, over sikkerhedskritisk software til en lang række projekter om fremtidens hospitaler, skoler og biblioteker.

2004 var året hvor ISIS Katrinebjergs indsatsområder virkelig demonstrerede deres berettigelse - også i et perspektiv der rækker længere end til udløbet af ISIS-finansieringen ultimo 2006. Der er således i løbet af året startet en række nye projekter med afsæt i ISIS Katrinebjerg, men med andre finansieringskilder.

ISIS Katrinebjerg har i 2004 intensiveret formidlingsindsatsen. Formidlingstiltagene spænder bredt fra hjemmesider og brochurer over en lang række besøg i centeret med projektpræsentationer samt deltagelse i faglige konferencer til et stort antal artikler i fag- og dagblade.

I 2004 har der endvidere været arbejdet på at intensivere samarbejdet med de øvrige jysk-fynske it-kompetencecentre samt IT-universitetet i København. Dette samarbejde har bl.a. udmøntet sig i at man sammen har vundet et udbud i regi af VTU på et højteknologisk netværk inden for Pervasive Communication.

I løbet af 2004 er fokus flyttet fra igangsætning af nye projekter til projektgennemførelse og konsolidering. Dette vil også være tilfældet i 2005 ligesom der forsat vil være fokus på forskeruddannelse, projekthotel, regionalt samarbejde og formidling. Endvidere vil der være fokus på at der opnås synlige resultater såvel forsknings- som erhvervsmæssigt, og der vil blive arbejdet på at sikre fortsat finansiering. 

 

ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 14/11/05