Home |  English |  Intranet
Om ISIS | Nyt | Interaktive rum  | Healthcare | Software Projektetablering
Introduktion | Forskningstemaer | Projekter | Organisering | Publikationer | Præsentationer  
Softwareudvikling
Områdeansvarlig
Klaus Marius Hansen
lektor
Områdeleder
Datalogisk Institut
Aarhus Universitet
Åbogade 34
8200 Århus N
Tlf.: 8942 5605
klaus.m.hansen@daimi.au.dk
 
Object-Oriented Software Systems Research Group
Forskning og projektudvikling på området Softwareudvikling foregår i regi af Object-Oriented Software Systems Research Group ved Aarhus Universitet
www.ooss.dk
 
 

– når der kommer it i alting

Software-indsatsen under ISIS Katrinebjerg udvikler tværgående teknologikompetencer primært baseret på objektteknologi. Fundamentet er it-miljøet ved Aarhus Universitet, med de centrale software-kompetencer på området objekt-teknologi, suppleret med participatory design (brugerinddragelse i systemudvikling), menneske-maskin interaktion, sikkerhed og en række emner inden for teoretisk datalogi så som analyse og design af effektive algoritmer og datastrukturer, semantik af programmeringssprog og logik.

 
 

Softwareforskningen fokuserer på tre overordnede spørgsmål:

  • Hvordan skal man bruge it, når det bliver allestedsnærværende?
  • Hvad kræver det af ny infrastruktur og nye måder at planlægge sikkerhed på?
  • Hvordan skal brugergrænseflader se ud i fremtiden.

Objektorienteret programmering er som nævnt det helt centrale begreb. Udviklingen hen imod pervasive computing favoriserer den objektorienterede tilgang, fordi teknologien er uafhængig af hardware og operativsystem.

Det vil sige, at komponenter kodet efter objektorienterede metoder for eksempel i Java direkte kan overføres fra en computer til små bærbare enheder – eller måske helt nye enheder bygget ind i bygninger, tøj, tasker eller under huden.

Forskning og projektudvikling på området Softwareudvikling foregår i regi af Object-Oriented Software Systems Research Group ved Aarhus Universitet. Forskergruppen har rødder i den skandinaviske tradition inden for objektorienteret programmering, som rækker tilbage til starten af 70’erne.

 

ISIS Katrinebjerg ©, sidst opdateret 14/11/05